Butiksdetektiv
 
En butiks-kontrollant (butiksdetektiv) skal holde øje med, at kunder eller ansatte ikke forlader forretningen med varer, der ikke er betalt for.
 
Såfremt en person pågribes, kontakter butiks-kontrollanten de relevante personer og myndigheder.
 
Vi er altid veluniformeret og professionelle i vores fremtræden, og er i stand til at udvise autoritet, men alligevel være service minded.

Vores butiksdetektiver er velorienteret omkring den opgave de udfører, hvorfor vagtpersonalet altid vil være i stand til at vejlede kundens besøgende.
 
Butiksdetektiv: Svindet bliver større og større i Deres forretning, men er det en professionel butiksdetektiv eller personale der står bag?
 
Vi er et diskret detektivbureau der hovedsageligt beskæftiger sig med efterforskning for private, samt mindre sager for virksomheder.
 
Vi er 100% diskrete og arbejder kun inden for lovens rammer. vores efterforskning er koncentreret inden for landets grænser, men tager gerne sager der ligger udenfor.
 
Forneden ses et lille udvalg af opgaver indenfor detektiv arbejde som vi er behjælpelige med.
 
  • Forsikringssvindel
  • Opspore personer/vidner
  • Før ægteskabsoplysninger
  • Utroskab
  • Svindel med sygdom/fravær
  • Slægts forskning
 
Vi løser diskret og professionelt detektiv- og efterforskningsopgaver for erhvervslivet. Vi har en veltrænet stab af medarbejdere (Detektiv).
 
For at sikre Dem den mest optimale løsning, koordineres større og længerevarende opgaver, så vi kan tilbyde overvågning 24 timer i døgnet, med skift af biler og agenter, således at risikoen for opdagelse bliver minimeret.
 
Vi har firma detektiver med forskellige specialer, og kan derfor løse enhver opgave indenfor efterforskning og overvågning hvad enten de skal bruge en firma detektiv, privatdetektiv, butiksdetektiv eller et detektivbureau.
 
Vi holder Dem løbende orienteret om udviklingen i sagen, ligesom vi naturligvis (efter samråd med Dem) afslutter sagen, når vi mener der er tilstrækkelig bevis.
 
Vi løser alle former for privat efterforskning.
 
Vi er uddannede til at håndtere krisesituationer, og optræder sagligt og myndigt, ved løsningen af opgaver.
 
De kan trygt henvende Dem til os, for en uforpligtende samtale. De er dækket ind under vor tavshedspligt og diskretion.
 
Inden de vælger deres detektivbureau, sørg altid for at aftalen med deres kommende detektivbureau er skriftlig, eventuelt med ordrebekræftelse.
 
Vær altid meget forsigtig med at indgå aftaler med bureauer eller personer som alene driver virksomhed via anonyme mobiltelefonnumre, anonyme hjemmesider o.l.
 
Det kræver ikke nogen offentlig autorisation at slå sig ned som detektiv i Danmark, med mindre det drejer sig om butiksdetektiver, vagter eller mandskab som skal løses visse tilsyns-, overvågnings- eller beskyt-telsesopgaver, som netop kræver autorisation i henhold til loven om vagtselskaber.